Hi Jobseeker ,  Welcome  |  Like This  |  Subscribe Now  |  need help ?Welcome to JobsMalaysia 2017

KURSUS KPLI

Written By Admin on Wednesday, October 13, 2010 | 6:44 AM


Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Mod Latihan Perguruan Sepenuh Masa dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI j-QAF) Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru(IPG).

1. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR)
2. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI j-QAF)

KLIK SINI SYARAT LANTIKAN DAN PERMOHONAN SECARA ONLINE

Tarikh Tutup Permohonan: 24 Oktober 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:44 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG MAIWP


Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

1. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PENGETUA) DG44
2. PEGAWAI TADBIR N41
3. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17
4. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W17
5. PEMBANTU MAKMAL C17
6. PEMANDU KENDERAAN R3


SYARAT LANTIKAN:

1. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PENGETUA) DG44 - 1 KEKOSONGAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;atau
(ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: P1T4);atau
(iii) ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: P1T5); atau
(iv) ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: P1T6); atau
(v) ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: P1T8); atau
(vi) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: P1T10; bagi ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan: P1T11; dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: P1T12); DAN
(e)kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(f) keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang berkenaan sekurang-kurangnya 8 tahun atau mempunyai pengalaman sebagai Pengetua Sekolah.


2. PEGAWAI TADBIR N41 - 1 KEKOSONGAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(d) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(e) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii) ijazah sarjana muda kepujian oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T3); atau
(iii)ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41:P1T4);
DAN
(f) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


3. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17 - 3 KEKOSONGAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;DAN;
(d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(e) Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas.


4. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W17 - 1 KEKOSONGAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau Kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; ATAU
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
(iii)Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktifaf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
DAN;
(d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(e) keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang mempunyai pengalaman dalam menguruskan bidang kewangan.


5. PEMBANTU MAKMAL C17 - 1 KEKOSONGAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;DAN
(d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


6. PEMANDU KENDERAAN R3 - 1 KEKOSONGAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(c) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;DAN
(d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


CARA MEMOHON:
i. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan MAIWP/BKP/BP/08 yang boleh diperolehi dengan melayari laman web di http://www.maiwp.gov.my/ dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Khidmat Pengurusan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Aras 10, Bangunan PERKIM, No.150, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

ii.Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan seperti berikut:-

a. Ijazah/Diploma/Sijil atau salinan keputusan peperiksaan akhir bagi kelayakan yang disyaratkan, sijil berhenti sekolah dan sijil kelahiran.
b. Transkrip keputusan semua semester bagi calon-calon yang mendapat kelayakan ijazah dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan yang mengandungi CGPA. Transkrip yang tidak menyatakan CGPA tidak akan diterima.

iii.Permohonan daripada Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Badan berkanun atau kuasa tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan penilaian prestasi tahun 2009 disertakan bersama.
iv. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan disudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA JAWATAN YANG DIPOHON.

Permohonan berikut AKAN DITOLAK :

a. Tidak disertakan dokumen yang diperlukan;
b. Tidak lengkap atau tidak terang;
c. Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan;dan
d. Tidak ditandatangani.

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN:
Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun;

TARAF JAWATAN : Kontrak

ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP :

Ketua Pegawai Eksekutif,
Majlis Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP),
Aras 10, Bangunan PERKIM
No. 150, Jalan Ipoh
51200 KUALA LUMPUR

SEBELUM ATAU PADA : 22 OKTOBER 2010

CATATAN AM

a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan : 22 Oktober 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:43 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG UMS


Universiti Malaysia Sabah mempelawa daripada Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan, komitmen dan cita-cita untuk berkhidmat dalam sebuah Universiti Berinovatif yang sedang menuju ke arah Universiti bertaraf dunia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:

Kumpulan Pengurusan dan Professional
1. Pegawai Perubatan UD43
2. Pegawai Veterinar G41
3. Pegawai Pertanian G41
4. Pustakawan S41
5. Pegawai Psikologi S41
6. Pegawai Belia Dan Sukan S41
7. Pegawai Kewangan W41
8. Juruaudit W41
9. Pegawai Tadbir N41
10. Jurutera J41
11. Pegawai Sains C41
12. Pegawai Pemeriksa Paten

Kumpulan Sokongan I
1. Jururawat Pergigian U29
2. Juruteknologi Makmal Perubatan U29
3. Pembantu Farmasi U29
4. Pembantu Perubatan U29
5. Pembantu Teknik J29
6. Artis Budaya B27
7. Penolong Akauntan W27
8. Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27
9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27
10. Penolong Pegawai Keselamatan KP27
11. Penolong Pegawai Sains C27
12. Penolong Pegawai Tadbir N27
13. Penolong Pengurus Asrama N27
14. Ahli Fotografi B21
15. Ahli Fotografi B17
16. Artis Budaya B17
17. Juruteknik J17
18. Juruteknik Komputer FT17
19. Pembantu Akauntan W17
20. Pembantu Belia Dan Sukan N17
21. Pembantu Makmal C17
22. Pembantu Penerbitan N17
23. Pembantu Perpustakaan S17
24. Pembantu Pertanian G17
25. Pembantu Setiausaha N17
26. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17
27. Pembantu Tadbir Kewangan W17
28. Penerbit Rancangan B17
29. Penyelia Asrama N17
30. Serang A17

Kumpulan Sokongan II
1. Atendan Kesihatan U3
2. Pembantu Am Pejabat

MUAT TURUN SYARAT LANTIKAN

KLIK SINI UNTUK PERMOHONAN SECARA ONLINE

Atau sila layari http://ejobs.ums.edu.my/

Tarikh Tutup Permohonan: 29 Oktober 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:41 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG UKM


Kekosongan jawatan di UKM Perunding Kejuruteraan dan Arkitek

1. PEMBANTU ARKITEK RESIDEN

SYARAT LANTIKAN:
- Ijazah Seni Bina dari Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf
- Pengalaman minima 10 tahun dalam kerja-kerja pembangunan dan penyeliaan tapak
- Pengalaman dalam pengurusan projek merupakan kelebihan


2. KERANI TAPAK (ARKITEK)

SYARAT LANTIKAN:
- Diploma Seni Bina dari Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf
- Pengalaman minima 5 tahun dalam kerja-kerja penyeliaan tapak
- Pengetahuan dalam undang-undang dan peraturan projek pembangunan


3. PELUKIS PELAN (ARKITEK)

SYARAT LANTIKAN:
- Sijil/Diploma Seni Bina dari Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf
- Pengalaman minima 5 tahun dalam kerja-kerja melukis pelan
- Kemahiran menggunakan perisian melukis pelan


4. KERANI TAPAK (MEKANIKAL)

SYARAT LANTIKAN:
- Sijil/Diploma Kejuruteraan dari Institut Pengajian yang diiktiraf
- Pengalaman minima 3 tahun dalam kerja-kerja penyeliaan projek

CARA MEMOHON:
Calon-calon yang memiliki kelayakan yang sesuai boleh menghantar permohonan ke alamat ruhma@ukm.my / mimi.ukmpka@gmail.com.

Tarikh Tutup Permohonan : 15 Oktober 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:40 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG MP SEPANG


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak
kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Keutamaan kepada rakyat
Negeri Selangor yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:-

 1. Pegawai Kesihatan Persekitaran, GRED U48
 2. JURUAUDIT – GRED W41
 3. PEGAWAI UNDANG-UNDANG , GRED L41
 4. PEGAWAI TADBIR – GRED N 41
 5. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA - GRED J29
 6. PENOLONG PEGAWAI SENIBINA – J29
 7. PENOLONG PEGAWAI TADBIR – GRED N 27
 8. JURUTEKNIK – J17 (MEKANIKAL / SENIBINA)
 9. PEMBANTU KESIHATAN AWAM – GRED U17
 10. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) – GRED N 17
 11. PEMBANTU AM PEJABAT – N1
 12. PEMANDU KENDERAAN – Gred R3
 13. PEKERJA AWAM (PRA) – Gred R1

Perhatian Kepada Pemohon:
a) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang SPA 6 yang boleh
didapati di Bahagian Sumber Manusia Majlis Perbandaran Sepang atau
menggunakan borang yang boleh dimuat turun menerusi laman Web
Majlis Perbandaran Sepang di alamat www.mpsepang.gov.my.
b) Semua borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap disertakan
salinan sah kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, kelulusan
akademik (termasuk Ijazah Diploma – jika berkenaan), transkrip
keputusan peperiksaan semua semester yang diakui sah berserta dengan
sekeping gambar berukuran passport.

Alamat permohonan:

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang,
Persiaran Semarak Api, Cyber 1
63200 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh Tutup: 15 OKTOBER 2010


MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:39 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG UPSI


Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), satu- satunya Universiti Pendidikan di Malaysia dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan menyertai kami meneruskan kebitaraan dengan mengisi jawatan - jawatan bertaraf TETAP/ SAMBILAN seperti tersenarai.

1.
PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C27

Download Syarat Lantikan

Permohonan Adalah Secara ONLINE Klik SINI

Cetakan ID, CV / Resume dan lampiran-lampiran yang telah disusun dan dikepilkan hendaklah dihantar ke alamat

UNIT PERJAWATAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
JABATAN PENDAFTAR
Tingkat 1, Bangunan Canselori
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
35900 Tanjong Malim, Perak

Tarikh tutup permohonan adalah pada 19 Oktober 2010


MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:38 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG MBPJ


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur
tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk membuat permohonan jawatan
seperti berikut. Keutamaan diberi kepada rakyat DYMM Sultan Selangor Darul Ehsan.

 1. Pegawai Penilaian (Sambilan Gred W41) - 1 kekosongan
 2. Penolong Pegawai Penguatkuasa (Tetap/Kontrak Gred N27) - 6 kekosongan
 3. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (Tetap Gred U29) - 1 kekosongan
 4. Penolong Juruukur Bahan (Kontrak Gred J29) - 2 kekosongan
 5. Pembantu Tadbir (Kontrak Gred N17) - 5 kekosongan
 6. Pembantu Tadbir (Sambilan Gred N17) - 6 kekosongan
 7. Pengawal Keselamatan (Tetap Gred KP11) - 1 kekosongan
 8. Pembantu Am Pejabat (Sambilan Gred N1) - 2 kekosongan
 9. Tukang K2 (Kontrak Gred R11) - 1 kekosongan
 10. Tukang K3 (Kontrak R9) - 3 kekosongan
Sila klik di sini untuk maklumat jawatan kosong yang ditawarkan. Sila klik di sini untuk cara-cara memohon jawatan.
Muat-turun Borang Permohonan Kerja MBPJ.

6:38 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG FELDA


FELDA Holdings Bhd mempunyai beberapa kekosongan jawatan untuk ditempatkan di Malaysia Cocoa Manufacturing (MCM) Sdn Bhd. Kekosongan jawatan ini dibuka kepada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berminat untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

1. PEMBANTU EKSEKUTIF (PENGELUARAN)
2. KERANI (GUDANG BARANG SIAP)
3. PEMANDU KOMERSIAL (COMMERCIAL DRIVER)

SYARAT LANTIKAN:

1. PEMBANTU EKSEKUTIF (PENGELUARAN)
- memiliki Diploma dalam jurusan ‘ Mechanical/Industrial/Production/Chemical/Food Tech’ atau setaraf dengannya dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf
- mempunyai minima 1 hingga 3 tahun pengalaman dalam bidang Teknologi Pemakanan
- mampu berkomunikasi dengan baik; dan
- boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.

2. KERANI (GUDANG BARANG SIAP)
- memiliki SPM/STPM atau setaraf dengannya dengan mendapat minima 4 kredit termasuk subjek Bahasa Malaysia & Matematik. Calon-calon yang mempunyai kelulusan diploma yang diiktiraf dari institusi penggajian tinggi digalakkan memohon
- mempunyai pengalaman bekerja minima 1 tahun dalam bidang berkaitan.
- mampu berkomunikasi dengan baik.
- boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
- mempunyai kemahiran menggunakan komputer program Microsoft Office.

3. PEMANDU KOMERSIAL (COMMERCIAL DRIVER)
- memiliki SPM/SPMV atau setaraf dengannya
- mempunyai pengalaman bekerja minima 1 hingga 3 tahun dalam bidang berkaitan; dan
- mempunyai lesen memandu yang sah.


CARA MEMOHON:
Calon-calon yang berminat dipelawa menghantar resume yang lengkap dengan menyatakan kelayakan, pengalaman kerja, salinan sijil-sijil (sijil akademik, kad pengenalan & sijil kelahiran), gaji semasa berserta sekeping gambar terbaru berukuran passport (t.d.) tidak lewat daripada 15 Oktober 2010 kepada:

PENGURUS KANAN
BAHAGIAN STAFFING & PERHUBUNGAN UNIVERSITI
FELDA HOLDINGS BHD
TINGKAT 9, BALAI FELDA
JALAN GURNEY SATU
54000 KUALA LUMPUR

*Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga

Tarikh Tutup Permohonan : 15 Oktober 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:36 AM | 0 comments

JAWATAN KOSONG MPOB


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk berkhidmat di Lembaga Minyak Sawit Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:

1.PEGAWAI PENYELIDIK
2.PUSTAKAWAN
3.PEGAWAI TADBIR
4.PENOLONG PEGAWAI TADBIR
5.PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK
6.PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
7.PEMBANTU PENYELIDIK
8.PEMANDU KENDERAAN
9.PEKERJA AWAM

KLIK SINI UNTUK SYARAT LANTIKAN DAN PERMOHONAN SECARA ONLINE

Tarikh Tutup Permohonan: 25 Oktober 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
6:35 AM | 0 comments

Ads


Interview Tips

Great interviews arise from careful groundwork. You can ace your next interview if you:

1. Enter into a state of relaxed concentration.

2. Act spontaneous, but be well prepared.

3. Set goals for the interview.

4. Know the question behind the question.

5. Follow up with an effective "thank you" letter.

6. Consider the interviewer's agenda.

7. Expect to answer the question, "Tell me about yourself." This is a pet question of prepared and even unprepared interviewers.

8. Watch those nonverbal clues. Experts estimate that words expressonly 30% to 35% of what people actually communicate; facial expressions and body movements and actions convey the rest.

9. Be smart about money questions. Don't fall into the trap of telling the interviewer your financial expectations.

10. Don't hang out your dirty laundry. Be careful not to bare your soul and tell tales that are inappropriate or beyond the scope of the interview.

Latest Jobs

Blog Archives